Ska vi ha snacket? Nu? Va?

Låt oss prata lite allvar. Människan har upptäckt atomen och partiklar, vi har skapat atomkraft. Vi har löst gåtan om allt levandes minsta byggstenar, DNA:t, och vi har skapat artificiell intelligens i form av datorer och internet. Just nu är vi är på väg att ta steget från vetenskapliga upptäckter till att plötsligt kunna bemästra och påverka vetenskapen. Vi har faktiskt kommit så långt att vi numera kan påverka vår egen verklighet, närmiljö och till och med hela planeten. Plötsligt kan vi manipulera och forma naturen enligt våra egna önskemål. Låt oss sätta detta lite i perspektiv.

Mänskligheten uppkom ungefär för 200.000 år sen. I ungefär 190.000 år levde vi avskilda i grottor och det var inte mycket som skiljde oss från djuren. För ungefär 12.000 år sen hände nåt avgörande. Inlandsisen drog sig tillbaka och istället för att ständigt vara i rörelse för att följa bytesdjuren så började man istället bygga byar och så sina grödor. Det innebär att vi egentligen bara varit något mer än kringflackande vildar i FEM procent av mänsklighetens historia. Fem procent. Det är inte mycket.

För ungefär 250 år sedan kom den industriella revolutionen – vi upptäckte ånga, och därefter petroleumbaserade bränslen – och under de senaste 100 åren har vi förstört och påverkat jorden mer än vad någon annan levande varelse gjort någonsin. Under 0,5 procent av vår tid på den här planeten har vi lyckats påverka den så mycket att ledande forskare idag säger att medeltemperaturen kommer gå upp runt mellan 7 och 9 grader de närmaste 50 åren.

För 12.000 år sedan gick medeltemperaturen upp 4 grader och det var därför inlandsisen försvann. Det påverkade mänskligheten i grunden. Ett tre till fyra kilometer tjockt istäcke försvann i stort sett helt, det enda som idag finns kvar är isarna kring nord och sydpolen. Idag talar man om att istäcket helt kommer smälta bort stora delar av året och att tundrornas permafrost kommer försvinna. Vilket i sin tur innebär att enorma mängder metan kommer komma ut i atmosfären och påverka klimatet ännu mer. I allt detta verkar vårt största problem vara huruvida vi ska välja en svart eller vit iPhone och om vi ska ha chips med sourcream eller grillsmak. Indianerna hade nog inte helt fel ändå när de sa att vi inte äger jorden utan bara lånar den av våra barn. Frågan är nog bara i vilket skick du och jag vill överlämna den.